Składów - OTOP

Charakterystyka powierzchni Składów

– powierzchnia 235 ha
– małe różnice wysokości względnych
– melioracje: rowy odwadniające
– ciek: rzeka Wieprz.

Mapa powierzchni Składów

Powierzchnia położona na lewym brzegu rzeki Wieprz, w dolnym odcinku, pomiędzy miejscowościami Składów i Baranów. Cechuje się małymi różnicami wysokości względnej, co przekłada się na dość jednolitą strukturę siedliska, obejmującą szuwar trzcinowy, występujący płatami w sąsiedztwie rowów melioracyjnych, szuwar turzycowy oraz siedliska łąkowe. Wszystkie typy siedlisk występują jako rozległe płaty, powiązane z rzeźbą terenu. Część łąk w okresie wiosennym zalana była przez stagnującą wodę pochodzącą z roztopów oraz wylewów rzeki. Wraz z opadaniem poziomu Wieprza, rozlewiska te uległy wysuszeniu.

Składów, fot. Monika Klimowicz

Uwodnienie powierzchni było z reguły duże, jedynie w okresach długotrwałej suszy (sierpień – początek października każdego roku), spadało, co przekładało się na przesuszenie terenu. Uwodnienie było też ściśle zależne od rzeźby terenu (co z kolei wpływało na typ siedliska). Fragmenty powierzchni znajdujące się nieco wyżej, były z reguły znacznie bardziej przesuszone. W nieckach i zagłębieniach, w szczególności w sąsiedztwie rowów melioracyjnych, uwodnienie terenu przez większą część roku było duże, z wodą stagnującą pomiędzy kępami roślinności.

Składów, fot. Monika Klimowicz

Powierzchnia ta jest efemerycznym stanowiskiem wodniczki, stwierdzonej tu podczas inwentaryzacji w roku 2016. Jest także miejscem gniazdowania i żerowania wielu rzadkich gatunków ptaków, zarówno drapieżnych (miejsce lęgów i noclegowisko błotniaków stawowych, żerowisko bielika i myszołowa, a zimą błotniaka zbożowego), jak i innych preferujących otwarte, podmokłe siedliska – bociana białego i czarnego, czapli siwej i białej, a także licznych żurawi, derkaczy, czajek i kszyków.

Donacja

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Mamy dla Ciebie newsletter!

Zapisz się  

Tak, chcę dostawać newsletter OTOP (dopóki się nie wypiszę)

FreshMail.pl