Lubowierz – Krowie Bagno - OTOP

Charakterystyka powierzchni Lubowierz – Krowie Bagno

– powierzchnia 167 ha
– małe różnice wysokości względnych, powierzchnia obejmuje niecki dwóch dawnych zbiorników wodnych
– melioracje: rowy odwadniające, głęboki rów główny
– ciek: powierzchnia sąsiaduje z uregulowanym ciekiem Więzienny Rów.

Mapa powierzchni Lubowierz – Krowie Bagno

Powierzchnia zróżnicowana pod względem siedliskowym. Obejmuje dwa jeziora z niewielkimi obszarami otwartej toni, otoczone torfowiskiem, a dalej łąkami. Większość terenu użytkowana kośnie. Powierzchnię przedziela szeroki rów odwadniający, do którego dochodzą rowy boczne. Dzieli on także siedlisko na część wschodnią, otaczającą zbiorniki, dość dobrze uwilgotnioną mimo spadku poziomu wody w ciągu sezonu letniego oraz część zachodnią, znacznie mniej uwilgotnioną, która w okresie od późnej wiosny do jesieni uległa silnemu przesuszeniu. Na powierzchni występuję zakrzaczenia oraz fragment przesuszonego olsu z drzewami o pierśnicy od kilku do kilkunastu cm.

Na całej powierzchni poziom wody sukcesywnie spadał przez okres od wiosny do jesieni i nie zanotowano istotnego wpływu wystąpienie epizodu zimowego związanego z powstaniem pokrywy śnieżnej o grubości ok. 10-15 cm. Szczególnie w części wschodniej notowano znaczne przesuszenie, przekładające się na degradację siedlisk.

Przez cały czas na terenie tej powierzchni trwają intensywne prace związane z przywracaniem siedlisk otwartych, prowadzone przez jej właściciela. Usuwa on fragmenty zadrzewień, a w ich miejsce wkraczają z wolna gatunki terenów otwartych, w szczególności tworzące siedlisko łąk trzęślicowych.

Na fragmencie powierzchni, który po usunięciu drzew stał się niemal pozbawionym roślinności, płytkim bagnem tokowisko urządziły sobie dubelty. To bardzo rzadki gatunek, a stwierdzenie dokonane w projekcie jest pierwszym na obszarze Krowiego Bagna.

Wpłacam