Suchawa - OTOP

Charakterystyka powierzchni Suchawa

– powierzchnia 51 ha
– małe różnice wysokości względnych
– melioracje: rowy odwadniające w układzie jodełkowym
– ciek: rzeka Włodawka.

Mapa powierzchni Suchawa

Powierzchnia położona wzdłuż koryta rzeki Włodawki, otoczona rozległymi kompleksami leśnymi. Stanowi część długiego korytarza ekologicznego, związanego z przebiegiem koryta rzeki i jej terenów zalewowych. W ramach projektu wybrano najkorzystniejszy fragment doliny, użytkowany kośnie i pozbawiony obecnego na innych odcinkach trzcinowiska. Obszar ten jest przedzielony wpadającym do Włodawki ciekiem. Obie części są odwadniane rowami melioracyjnymi, w dużym stopniu zarośniętymi. Ich system składa się z szeregu rowów bocznych, wpadających do dwóch rowów zbiorczych, odprowadzających wodę do cieku. Mimo tego w okresie po roztopach, do późnej wiosny, tereny te były podmokłe, woda pierwotni stagnująca, stopniowo opadała, aż pod koniec lata, wobec wszechogarniającej suszy, przestawała być widoczna. Pod koniec sierpnia i później rowy pozostawały suche.

Na obszarze stwierdzano niewielką liczbę ptaków, w tym 3 gatunki szponiastych, wykorzystujących ten obszar jako żerowisko – bielika, błotniaka stawowego (potencjalnie lęgowy w trzcinowisku) oraz myszołowa. Rozległy szuwar trzcinowy sprzyja występowaniu gatunków związanych z takim siedliskiem, jednak nie włączano go w obszar powierzchni ze względu na to, że jest to siedlisko nie sprzyjające wodniczce, a obserwacje wskazały, że teren ten nie był od dawna użytkowany i nie należy spodziewać się zmiany tego stanu.

Wpłacam

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Mamy dla Ciebie newsletter!

Zapisz się  

Tak, chcę dostawać newsletter OTOP (dopóki się nie wypiszę)

FreshMail.pl