Krzywowierzba – Kolonia - OTOP

Charakterystyka powierzchni Krzywowierzba – Kolonia

– powierzchnia 72 ha
– występują różnice wysokości względnej
– melioracje: rowy odwadniające, w tym rów przegrodzony tamą bobrową
– ciek: brak.

Mapa powierzchni Krzywowierzba – Kolonia

Powierzchnia położona w zakolu kanału Wieprz-Krzna, ale nie połączona z nim hydrologicznie. Powierzchnia zróżnicowana pod względem siedliskowym i pod względem uwodnienia. Centralna część pokryta gęstym szuwarem trzcinowym, niedostępnym przez większą część roku ze względu na zwarcie roślinności i zabagnienie. Penetracja była możliwa zimą, z wykorzystaniem ścieżek wydeptanych przez zwierzynę (łosie). W okresie lęgowym oceny ornitologicznej obszaru dokonano na podstawie prowadzenia nasłuchów z miejsc dostępnych do dotarcia pieszo. W okresie zimowym i wiosennym na większości powierzchni poziom wody był wysoki (3, miejscami do 4), ze względu na przegrodzenie głównego rowu odprowadzającego wodę z powierzchnie tamą bobrową. Na przestrzeni wiosny i lata poziom wody opadał i nie było to kompensowane opadami, skutkiem czego w okresie jesiennym poziom wody poza trzcinowiskiem (niemożliwym do skontrolowania) kształtował się w granicach 1, a w głównym rowie odwadniającym sięgał ok. 30-40 cm poniżej korony tamy bobrowej. Część roślinności łąkowej i turzycowej wokół trzcinowiska została wykoszona, a biomasa zebrana. Duży fragment szuwaru turzycowego od strony północnej w środkowej części powierzchni pozostał niekoszony, a wielkość kęp turzyc wskazuje na wieloletni brak użytkowania.

Obszar powierzchni pasował bardzo dobrze do wymagań siedliskowych wodniczki. Podejrzewaliśmy, że może się w sprzyjających okolicznościach stać jednym z efemerycznych stanowisk gatunku. Niestety pod koniec sezonu lęgowego ktoś rozkopał i zniszczył tamę bobrową. Obawiamy się o dalszy los turzycowiska i zamierzamy pilnie je obserwować.

Wpłacam

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Mamy dla Ciebie newsletter!

Zapisz się  

Tak, chcę dostawać newsletter OTOP (dopóki się nie wypiszę)

FreshMail.pl