Niebrzegów - OTOP

Charakterystyka powierzchni Niebrzegów

– powierzchnia 209 ha
– znaczne różnice wysokości względnych (dawne, nieużytkowane stawy oraz rozdzielające je groble)
– melioracje: pojedyncze przepusty pomiędzy niektórymi stawami
– ciek: rzeka Wieprz.

Mapa powierzchni Niebrzegów

Powierzchnia leży na lewym brzegu rzeki Wieprz, w sąsiedztwie koryta rzecznego. W jej skład wchodzi teren dawnych stawów Gózd, użytkowanych w tej formie do II wojny światowej. Po tym okresie gospodarka stawowa została zarzucona, a misy stawów stopniowo zabagniły się i wypełniły, tworząc siedlisko szuwaru turzycowego i trzcinowego. Obszar objęty projektem obejmuje także przylegający od strony wschodniej do stawów fragment trzcinowiska oraz płat podmokłego szuwaru turzycowego przylegający do nich od strony północnej. Z pozostałych stron powierzchnia otoczona jest siedliskami leśnymi – boru mieszanego od zachodu oraz podmokłego olsu od strony południowej. Ze względu na charakter – pozostałość stawów, teren jest wyraźnie podzielony na części – misy poszczególnych stawów, poprzedzielane groblami, na których licznie występują zakrzaczenia wierzbowe o wysokości do ok. 4 m.

Dawne stawy, obecnie zarośnięte turzycami, trzciną i zatorfione, stanowią ciekawe i odosobnione siedlisko zarówno dla ptaków wodno-błotnych (kszyki, czajki, żurawie, pasące się gęsi), jak i żerowisko dla drapieżników (obserwowano błotniaka stawowego, myszołowa zwyczajnego, bielika, a zimą na powierzchni przebywał także myszołów włochaty). Sąsiadujący las jest zaś ostoją dużych ssaków.

Wpłacam

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Mamy dla Ciebie newsletter!

Zapisz się  

Tak, chcę dostawać newsletter OTOP (dopóki się nie wypiszę)

FreshMail.pl