Wyryki – Adampol - OTOP

Charakterystyka powierzchni Wyryki – Adampol

– powierzchnia 104 ha
– niewielkie różnice wysokości względnych
– melioracje: rowy odwadniające
– ciek: kanał prowadzący wodę w kierunku południowym.

Mapa powierzchni Wyryki – Adampol

Obszar łąk przechodzących stopniowo w szuwar turzycowy o zwiększającym się uwilgotnieniu. Odwadniany szeregiem rowów wpadających do centralnego, szerokiego kanału odprowadzającego wodę przez podniesiony na stałe jaz. Po obu stronach kanału dominowały obszary użytkowane kośnie. Na północnym skraju obszaru, na lewym brzegu cieku znajdował się płat szuwaru trzcinowego, niedostępny ze względu na duże uwodnienie. Równolegle, na prawym brzegu (wschodnim) znajdował się obszar silnie podmokłego turzycowiska, stopniowo wysychający w okresie letnim.

Wyryki – Adampol, fot. Monika Klimowicz

Poziom wody na powierzchni był zróżnicowany, część północna była bardziej sucha , podczas gdy cześć południowa, szczególnie w okresie po roztopach (zarówno odwilży zimowej, jak i wiosną) i przez całą wiosnę była mocno uwodniona, dopiero w okresie wiosennym i letnim wilgotność zaczęła stopniowo spadać.

Niedawno duża część łąk na tej powierzchni została „odnowiona” – opracowano brzegi rowów, pogłębiono ich koryta, a sam teren wykoszono. Obecnie łąki te są użytkowane w kierunku kośnym.

Wyryki – Adampol. fot. Monika Klimowicz

Wpłacam