Krągowina - OTOP

Charakterystyka powierzchni Krągowina

– powierzchnia 115 ha
– małe różnice wysokości względnych
– melioracje: nieliczne rowy odwadniające, torfianki
– ciek: rzeka Tyśmienica (powierzchnia przylega do koryta).

Mapa powierzchni Krągowina

Powierzchnia kontrolowana od wiosny 2017 r. do jesieni 2018 r. Położona na prawym brzegu rzeki Tyśmienicy, wzdłuż koryta. Sąsiadująca od strony północnej z kompleksem stawów rybnych. Powierzchnia pokryta roślinnością łąkową i szuwarową z fragmentami trzcinowisk w sąsiedztwie koryta rzecznego. Roślinność w dużej części koszona. Przez większą część okresu prac cały obszar był silnie przesuszony, z poziomem wody 1. Wyższe wartości (2, miejscami tuż po roztopach 3), notowano jedynie w okresie wczesnowiosennym, po zejściu pokrywy śnieżnej. Na powierzchni znajduje się kilka torfianek – prostokątnych zagłębień wypełnionych wodą, o stromych brzegach, które dodatkowo odwadniają otaczające łąki.

Na powierzchni notowano przede wszystkim gatunki ptaków związane z siedliskami łąkowymi, w tym suchymi (pliszka żółta) oraz gatunków trzcinowisk – w miejscach ich występowania. Ze względu na otwartą przestrzeń w dolinie rzecznej, powierzchnia stanowiła żerowisko dla kilku gatunków migrujących – czajki, kszyka, żurawia. Na sąsiednich stawach notowano znaczną liczbę gęsi, czapli, oraz kaczek.

Ciekawostką, która najbardziej zapada  pamięć podczas prac na tej powierzchni, jest stara, zniszczona przepompownia wody, napędzana wiatrem. Składa się z wieży z wiatrakiem, wykonanym z wirnika śmigłowca, oraz pompy zanurzonej w kanale doprowadzającym wodę. Konstrukcja jest arcyciekawa, a jej celem było doprowadzenie wody do stawu znajdującego się ok. 2 metry powyżej poziomu rzeki.

Wpłacam

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Mamy dla Ciebie newsletter!

Zapisz się  

Tak, chcę dostawać newsletter OTOP (dopóki się nie wypiszę)

FreshMail.pl