Charakterystyka powierzchni Kamień

– powierzchnia 55 ha
– małe różnice wysokości względnych
– melioracje: rowy odwadniające
– ciek: brak.

Mapa powierzchni Kamień

Niewielka, położona wśród pól niecka torfowa. Przypomina większe i znane Chełmskie Torfowiska Węglanowe, a przez swoją wielkość jest wrażliwsza na utratę wody. Jest pokryta torfowiskiem, na którym w płatach występuje kłoć wiechowata – rzadki i cenny gatunek rośliny, wymagający szczególnego typu siedliska. Podczas kontroli w kolejnych latach obserwowaliśmy ogromne przesuszenie powierzchni. Rowy, które się na niej znajdują, drenują głęboko i wyprowadzają wodę poza obręb torfowiska. Dlatego też powierzchnia została przeznaczona do wykonania piętrzeń.

Zastawki, blokujące przepływ w największych rowach, pozwolą na odbudowywanie zasobności terenu w wodę. Dzięki temu wysychające, ale wciąż jeszcze żywe torfowisko będzie miało możliwość powrotu do właściwego stanu. Doświadczenia z ostatniego sezonu pokazują, że roślinność doskonale reaguje na dostępność wody – na początku roku, gdy jej brakowało, torfowisko pozostawało niemal zamarłe. Gdy na przełomie maja i czerwca pojawiły się intensywne i obfite opady, roślinność wystartowała, tworząc niemal nieprzebyte turzycowisko z płatami kłoci. Od razu też pojawiło się więcej ptaków.

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Mamy dla Ciebie newsletter! Zapisz się

Tak, chcę dostawać newsletter OTOP (dopóki się nie wypiszę)

FreshMail.pl