Kamień - OTOP

Charakterystyka powierzchni Kamień

– powierzchnia 55 ha
– małe różnice wysokości względnych
– melioracje: rowy odwadniające
– ciek: brak.

Mapa powierzchni Kamień

Niewielka, położona wśród pól niecka torfowa. Przypomina większe i znane Chełmskie Torfowiska Węglanowe, a przez swoją wielkość jest wrażliwsza na utratę wody. Jest pokryta torfowiskiem, na którym w płatach występuje kłoć wiechowata – rzadki i cenny gatunek rośliny, wymagający szczególnego typu siedliska. Podczas kontroli w kolejnych latach obserwowaliśmy ogromne przesuszenie powierzchni. Rowy, które się na niej znajdują, drenują głęboko i wyprowadzają wodę poza obręb torfowiska. Dlatego też powierzchnia została przeznaczona do wykonania piętrzeń.

Zastawki, blokujące przepływ w największych rowach, pozwolą na odbudowywanie zasobności terenu w wodę. Dzięki temu wysychające, ale wciąż jeszcze żywe torfowisko będzie miało możliwość powrotu do właściwego stanu. Doświadczenia z ostatniego sezonu pokazują, że roślinność doskonale reaguje na dostępność wody – na początku roku, gdy jej brakowało, torfowisko pozostawało niemal zamarłe. Gdy na przełomie maja i czerwca pojawiły się intensywne i obfite opady, roślinność wystartowała, tworząc niemal nieprzebyte turzycowisko z płatami kłoci. Od razu też pojawiło się więcej ptaków.

Wpłacam