W związku z kierowanymi do nas zapytaniami dotyczącymi siatek stosowanych do ochrony drzew owocowych przed ptakami Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków przedstawia swoje stanowisko w tej sprawie.

Siatki takie nie tylko uniemożliwiają ptakom dostęp do owoców ale mogą także stać się dla nich śmiertelną pułapką. Przypominamy, że łapanie i zabijanie wszystkich gatunków ptaków jest niezgodne z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt.

Siatki mogą być stosowane jedynie jako forma ochrony i zabezpieczenia, nie mogą być wykorzystywane do łapania ptaków ani do ich zabijania.

Dołącz do newslettera OTOP

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl