Zostań członkiem OTOPatrolu rezerwatu Beka | szkolenie
24 kwietnia 2019
XI Rajd Ptasiarzy | 11 maja 2019
26 kwietnia 2019
Pokaż wszystkie
„Interwencje ekologiczne” | materiały ze szkolenia

Uczestnicy szkolenia „Interwencje ekologiczne”

W dniach 21-24 lutego 2019 r. odbyło się w w Warszawie szkolenie „Interwencje ekologiczne”. W trakcie czterech dni zajęć nasi prelegenci poruszyli bardzo wiele kwestii, związanych z ochroną ptaków i przyrody. Mamy nadzieję, że materiały przygotowane na szkolenie pomogą naszym Wolontariuszom w ich codziennej pracy.

Poniższe prezentacje chronione są prawami autorskimi. Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków udostępnia je za zgodą autorów, nieodpłatnie, wyłącznie do użytku własnego Wolontariuszy OTOP.

Praktyczne problemy związane z interwencjami w zakresie ochrony ptaków – studia przypadków – adw. Karolina Kuszlewicz, Polskie Towarzystwo Etyczne
Postępowanie w przypadku podjęcia interwencji – Monika Klimowicz, OTOP
Ochrona strefowa ptaków – dr Romuald Mikusek, Park Narodowy Gór Stołowych
Postępowanie z podlotami i pisklętami – Rafał Bobrek, OTOP
Pomoc bocianom – Marek Kowalski, Towarzystwo Przyrodnicze Bocian
Dokarmianie ptaków – kiedy i jak dokarmiać, a kiedy nie dokarmiać – Rafał Bobrek, OTOP
Kolizje ptaków z przeźroczystymi powierzchniami – dr Ewa Zyśk-Gorczyńska, Fundacja Szklane Pułapki
Bezpieczne odstraszanie ptaków – dr Dorota Ochocińska, OTOP
Nielegalne zabijanie i odławianie ptaków – dr Tomasz Wilk, OTOP
Etyczna fotografia przyrody – dr Tomasz Wilk, OTOP
Nielegalne niszczenie siedlisk chronionych gatunków – przegląd najważniejszych siedlisk – Aleksandra Pępkowska-Król, OTOP
Ochrona drzew poza lasami – kiedy i jak należy interweniować – Magdalena Berezowska-Niedźwiedź, Fundacja Ekorozwoju
Ochrona siedlisk leśnych – prewencje i reakcja – Paweł Pawlaczyk, Klub Przyrodników
Kampanie i rzecznictwo na rzecz ochrony przyrody – Monika Klimowicz, OTOP

 

Szkolenie zostało organizowane w ramach projektu „Wolontariat wysokich lotów”, współfinansowanego ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014–2020.

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Mamy dla Ciebie newsletter!

Zapisz się  

Tak, chcę dostawać newsletter OTOP (dopóki się nie wypiszę)

FreshMail.pl