„Interwencje ekologiczne” | materiały ze szkolenia - OTOP
Zostań członkiem OTOPatrolu rezerwatu Beka | szkolenie
24 kwietnia 2019
XI Rajd Ptasiarzy | 11 maja 2019
26 kwietnia 2019
Pokaż wszystkie
„Interwencje ekologiczne” | materiały ze szkolenia

Uczestnicy szkolenia „Interwencje ekologiczne”

W dniach 21-24 lutego 2019 r. odbyło się w w Warszawie szkolenie „Interwencje ekologiczne”. W trakcie czterech dni zajęć nasi prelegenci poruszyli bardzo wiele kwestii, związanych z ochroną ptaków i przyrody. Mamy nadzieję, że materiały przygotowane na szkolenie pomogą naszym Wolontariuszom w ich codziennej pracy.

Poniższe prezentacje chronione są prawami autorskimi. Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków udostępnia je za zgodą autorów, nieodpłatnie, wyłącznie do użytku własnego Wolontariuszy OTOP.

Praktyczne problemy związane z interwencjami w zakresie ochrony ptaków – studia przypadków – adw. Karolina Kuszlewicz, Polskie Towarzystwo Etyczne
Postępowanie w przypadku podjęcia interwencji – Monika Klimowicz, OTOP
Ochrona strefowa ptaków – dr Romuald Mikusek, Park Narodowy Gór Stołowych
Postępowanie z podlotami i pisklętami – Rafał Bobrek, OTOP
Pomoc bocianom – Marek Kowalski, Towarzystwo Przyrodnicze Bocian
Dokarmianie ptaków – kiedy i jak dokarmiać, a kiedy nie dokarmiać – Rafał Bobrek, OTOP
Kolizje ptaków z przeźroczystymi powierzchniami – dr Ewa Zyśk-Gorczyńska, Fundacja Szklane Pułapki
Bezpieczne odstraszanie ptaków – dr Dorota Ochocińska, OTOP
Nielegalne zabijanie i odławianie ptaków – dr Tomasz Wilk, OTOP
Etyczna fotografia przyrody – dr Tomasz Wilk, OTOP
Nielegalne niszczenie siedlisk chronionych gatunków – przegląd najważniejszych siedlisk – Aleksandra Pępkowska-Król, OTOP
Ochrona drzew poza lasami – kiedy i jak należy interweniować – Magdalena Berezowska-Niedźwiedź, Fundacja Ekorozwoju
Ochrona siedlisk leśnych – prewencje i reakcja – Paweł Pawlaczyk, Klub Przyrodników
Kampanie i rzecznictwo na rzecz ochrony przyrody – Monika Klimowicz, OTOP

 

Szkolenie zostało organizowane w ramach projektu „Wolontariat wysokich lotów”, współfinansowanego ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014–2020.

Wpłacam