Publikacje, wystąpienia, broszury - OTOP

Raporty

23 sierpnia Międzynarodowy Instytut Zrównoważonego Rozwoju (IISD), skorygował wysokość publicznego wsparcia uzyskiwanego przez przemysł biopaliwowy w UE w roku 2011. Skorygowana łączna wysokość europejskich subsydiów to obecnie 5,9-6,9 mld (średnio 6,2 mld) w skali roku – nie 9,3-10,7 (średnio 10) mld jak informowano w pierwotnej wersji raportu. Jak informuje IISD, konieczność korekty wynikła z błędu w obliczeniach dotyczących ilości biopaliw objętych ulgami podatkowymi w poszczególnych państwach. Wszystkie pozostałe zaprezentowane w opracowaniu wartości pozostają aktualne, w tym koszty związane z nakazywanym przez państwa udziałem biokomponentów w mieszance paliwowej, za który płacą wszyscy kierowcy. „Wnioski i rekomendacje zaprezentowane w raporcie również pozostają aktualne”, informuje IISD w dokumencie korygującym.

Dokument korygujący IISD

Komunikaty

Stanowiska

Materiały konferencyjne (PDF):

Prezentacje (PDF):

Wpłacam