4 marca 2010

W jakim terminie musi być udostępniona informacja o środowisku i jego ochronie?

w dniu złożenia wniosku dokumenty, o których dane zamieszczane są w publicznie dostępnych wykazach bez zbędnej zwłoki, ale nie później niż w ciągu miesiąca od dnia […]
3 marca 2010

Opłaty za udzielenie informacji o środowisku i jego ochronie

Nie pobiera się opłat za udostępnianie informacji przez Internet. Przy tradycyjnym udostępnianiu – to, czy pobrana zostanie od nas opłata, a także jej wysokość zależy od […]
2 marca 2010

Przyczyny odmowy udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie

Prawo do informacji o środowisku i jego ochronie podlega ograniczeniom. Sytuacje, kiedy organ administracji musi odmówić udzielenia informacji, wymienia art. 16 UOOŚ (obligatoryjne przyczyny odmowy udostępnienia […]
1 marca 2010

Obliczenie podatku i wypełnienie deklaracji

Osobom, które jeszcze nie rozliczyły się z podatku za ubiegły rok przypominamy, że trzeba to zrobić do końca kwietnia! Obliczenie podatku i wypełnienie deklaracji ułatwi Wam […]
1 marca 2010

Czy od decyzji odmawiającej informacji o środowisku przysługuje odwołanie?

Czy od decyzji odmawiającej informacji o środowisku i jego ochronie przysługuje odwołanie? Jakie środki prawne służą nam wobec innych niekorzystnych rozstrzygnięć? Rozstrzygnięcie lub bezczynność organu Środki […]
1 marca 2010

Obliczenie podatku i wypełnienie deklaracji

Osobom, które jeszcze nie rozliczyły się z podatku za ubiegły rok przypominamy, że trzeba to zrobić do końca kwietnia! Obliczenie podatku i wypełnienie deklaracji ułatwi Wam […]
30 stycznia 2010

Zgłaszanie szkód w środowisku i bezpośredniego zagrożenia szkoda w środowisku

POBIERZ PLIK z całym rozdziałem „Zgłaszanie szkód w środowisku i bezpośredniego zagrożenia szkoda w środowisku” z publikacji Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków „Interwencje ekologiczne w obronie ostoi […]
29 stycznia 2010

Definicja szkody w środowisku

Według Ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. z 2007 r., Nr 75, poz. 493, z […]
28 stycznia 2010

Definicja bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku

Bezpośrednie zagrożenie szkodą w środowisku to wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia szkody w środowisku w dającej się przewidzieć przyszłości.

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Mamy dla Ciebie newsletter! Zapisz się

Tak, chcę dostawać newsletter OTOP (dopóki się nie wypiszę)

FreshMail.pl