29 stycznia 2010

Definicja szkody w środowisku

Według Ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. z 2007 r., Nr 75, poz. 493, z […]
28 stycznia 2010

Definicja bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku

Bezpośrednie zagrożenie szkodą w środowisku to wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia szkody w środowisku w dającej się przewidzieć przyszłości.
27 stycznia 2010

Przesłanki odpowiedzialności

4.3.1. Normalny związek przyczynowy Odpowiedzialność za bezpośrednie zagrożenie szkodą w środowisku lub szkodę w środowisku powstaje, jeżeli między działalnością lub zaniechaniem podmiotu korzystającego ze środowiska, a […]
26 stycznia 2010

Zgłaszanie bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub szkody w środowisku

Każdy ma prawo zgłosić bezpośrednie zagrożenie szkodą w środowisku lub szkodę w środowisku. Uprawnienia zgłaszającego są szersze lub węższe, w zależności od tego, kto dokonuje zgłoszenia. […]
25 stycznia 2010

Obowiązki sprawcy – działania zapobiegawcze i naprawcze

Podmiot korzystający ze środowiska ma obowiązek podjąć działania zapobiegawcze i naprawcze: z własnej inicjatywy, bez wzywania przez organ administracji, niezwłocznie po stwierdzeniu bezpośredniego zagrożenia szkodą w […]
24 stycznia 2010

Zastępcze wykonanie działań zapobiegawczych lub naprawczych

RDOŚ musi wykonać działania zapobiegawcze lub naprawcze we własnym zakresie, jeżeli: nie można zidentyfikować sprawcy szkody, jeśli nie można wszcząć wobec niego postępowania egzekucyjnego lub egzekucja […]
23 stycznia 2010

Wyłączenie ustawy szkodowej

Nawet jeżeli stwierdzimy szkodę w środowisku i zidentyfikujemy sprawcę, może się okazać, że nie będzie można ani od niego, ani od RDOŚ wyegzekwować działań naprawczych. WYŁĄCZENIA […]
22 stycznia 2010

Odpowiedzialność solidarna

Odpowiedzialność solidarna to rodzaj odpowiedzialności, kiedy wszyscy zobowiązani odpowiadają za to, czy obowiązek zostanie zrealizowany – w ten sposób, że każdy zobowiązany osobiście odpowiada nie za […]
10 listopada 2009

EU approved new International Aquatic Warbler Species Action Plan

The new International Species Action Plan for the Aquatic Warbler  (AW SAP) was placed for downloading on the EU Commission’s website. BirdLife International had been contracted […]

Dołącz do newslettera OTOP

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl