18 maja 2010

Governmental protection of Europe’s most endangered songbird helps safeguard wetlands

Governmental protection of Europe’s most endangered songbird helps safeguard wetlands and ease greenhouse effect Bonn, 16 May 2010 – Government officials from states across Europe and […]
20 kwietnia 2010

The Second Meeting of the Signatory States

The Polish Government has kindly offered to host the Second Meeting of the Signatory States. The Meeting will take place in the Biebrza National Park, Poland, […]
10 marca 2010

Dostęp do informacji o środowisku i jego ochronie

Pobierz plik z rozdziałem ” Dostęp do informacji o środowisku i jego ochronie” z publikacji Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków „Interwencje ekologiczne w obronie ostoi Natura 2000. […]
9 marca 2010

Podstawy prawne udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie

W Polsce prawo do informacji o środowisku i jego ochronie jest prawem zagwarantowanym w art. 74 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Dostęp do informacji o środowisku […]
8 marca 2010

Kto może uzyskać informacje o środowisku o jego ochronie?

KAŻDY MA PRAWO DO INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE   osoba fizyczna, niezależnie od tego, czy jest obywatelem polskim, osoba prawna, np. organizacja ekologiczna działająca […]
7 marca 2010

Kto musi udostępniać informacje o środowisku i jego ochronie?

ORGAN ADMINISTRACJI – w praktyce o informację o środowisku zwracamy się do organów ochrony środowiska, w których posiadaniu jest dana informacja lub dla których informacja jest […]
6 marca 2010

W jaki sposób udostępnia się informacje o środowisku i jego ochronie?

PRZEZ INTERNET: publicznie odstępne wykazy danych elektroniczne bazy danych dokumenty TRADYCYJNIE: na pisemny wniosek bez pisemnego wniosku Z różnych względów bardziej dla nas korzystne jest pozyskiwanie […]
5 marca 2010

W jakiej formie udostępnia się informacje o środowisku i jego ochronie?

Informacje o środowisku i jego ochronie udostępnia się w formie: ustnej, pisemnej, wizualnej, dźwiękowej, elektronicznej, innej. Do nas należy wybór formy, w jakiej ma być udzielona […]
4 marca 2010

W jakim terminie musi być udostępniona informacja o środowisku i jego ochronie?

w dniu złożenia wniosku dokumenty, o których dane zamieszczane są w publicznie dostępnych wykazach bez zbędnej zwłoki, ale nie później niż w ciągu miesiąca od dnia […]

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl