AKTUALNOŚCI - OTOP - Page 138
25 lipca 2010

Przykład: skarga do Sekretariatu Konwencji Berneńskiej

Przykład: skarga do Sekretariatu Konwencji Berneńskiej w sprawie drogi ekspresowej ?Via Baltica?   W 2003 r., po otrzymaniu skarg od Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, WWF i […]
25 lipca 2010

Skarga w sprawie drogi ekspresowej Via Baltica.

Skarga do Komisji Europejskiej w sprawie drogi ekspresowej Via Baltica. Zastrzeżenia dotyczące trasy międzynarodowego korytarza transportowego Helsinki-Warszawa „Via Baltica” jako całości, jak również jego poszczególnych odcinków […]
25 lipca 2010

Kto może złożyć powiadomienie?

Prawo do złożenia powiadomienia przysługuje: każdej osobie fizycznej lub każdej osobie prawnej (w tym organizacji ekologicznej) – bez względu na jej narodowość, miejsce zamieszkania, siedzibę lub […]
25 lipca 2010

Jakie wymagania musi spełniać powiadomienie?

Powiadomienie obejmuje następujące formy naruszenia Konwencji: niepodjęcie środków mających na celu implementację Konwencji, przyjęcie przepisów lub rozwiązań niezgodnych lub niespełniających w pełni wymagań Konwencji, konkretne działania, […]
25 lipca 2010

Co się dzieje z wniesionym powiadomieniem?

Sekretariat Konwencji rejestruje powiadomienie i informuje o tym powiadamiającego (nie czyni tego, gdy złożone powiadomienie jest anonimowe). Jeżeli powiadomienie wniesiono w języku francuskim lub rosyjskim, kieruje […]
25 lipca 2010

Co się dzieje, jeżeli powiadomienie zostało uznane za dopuszczalne?

Po zarejestrowaniu powiadomienia Sekretariat przesyła państwu-stronie wszelkie dokumenty związane ze sprawą, zaś państwo najpóźniej w ciągu pięciu miesięcy musi ustosunkować się do zarzutów. Następnie Komitet bada […]
25 lipca 2010

Skarga do Komisji Europejskiej

POBIERZ PLIK z rozdziałem “Skarga do Komisji Europejskiej” z publikacji Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków “Interwencje ekologiczne w obronie ostoi Natura 2000. Praktyczny poradnik”.
25 lipca 2010

Prawo petycji do Parlamentu Europejskiego

POBIERZ PLIK z rozdziałem “Prawo petycji do Parlamentu Europejskiego” z publikacji Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków “Interwencje ekologiczne w obronie ostoi Natura 2000. Praktyczny poradnik”.
25 lipca 2010

Wprowadzenie

Petycja to pismo skierowane do Parlamentu Europejskiego (wnoszone za pośrednictwem poczty albo na formularzu on-line), które może zawierać indywidualny wniosek, skargę lub komentarz dotyczący stosowania prawa […]

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Mamy dla Ciebie newsletter!

Zapisz się  

Tak, chcę dostawać newsletter OTOP (dopóki się nie wypiszę)

FreshMail.pl