AKTUALNOŚCI - OTOP - Page 142
9 marca 2010

Podstawy prawne udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie

W Polsce prawo do informacji o środowisku i jego ochronie jest prawem zagwarantowanym w art. 74 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Dostęp do informacji o środowisku […]
8 marca 2010

Kto może uzyskać informacje o środowisku o jego ochronie?

KAŻDY MA PRAWO DO INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE   osoba fizyczna, niezależnie od tego, czy jest obywatelem polskim, osoba prawna, np. organizacja ekologiczna działająca […]
7 marca 2010

Kto musi udostępniać informacje o środowisku i jego ochronie?

ORGAN ADMINISTRACJI – w praktyce o informację o środowisku zwracamy się do organów ochrony środowiska, w których posiadaniu jest dana informacja lub dla których informacja jest […]
6 marca 2010

W jaki sposób udostępnia się informacje o środowisku i jego ochronie?

PRZEZ INTERNET: publicznie odstępne wykazy danych elektroniczne bazy danych dokumenty TRADYCYJNIE: na pisemny wniosek bez pisemnego wniosku Z różnych względów bardziej dla nas korzystne jest pozyskiwanie […]
5 marca 2010

W jakiej formie udostępnia się informacje o środowisku i jego ochronie?

Informacje o środowisku i jego ochronie udostępnia się w formie: ustnej, pisemnej, wizualnej, dźwiękowej, elektronicznej, innej. Do nas należy wybór formy, w jakiej ma być udzielona […]
4 marca 2010

W jakim terminie musi być udostępniona informacja o środowisku i jego ochronie?

w dniu złożenia wniosku dokumenty, o których dane zamieszczane są w publicznie dostępnych wykazach bez zbędnej zwłoki, ale nie później niż w ciągu miesiąca od dnia […]
3 marca 2010

Opłaty za udzielenie informacji o środowisku i jego ochronie

Nie pobiera się opłat za udostępnianie informacji przez Internet. Przy tradycyjnym udostępnianiu – to, czy pobrana zostanie od nas opłata, a także jej wysokość zależy od […]
2 marca 2010

Przyczyny odmowy udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie

Prawo do informacji o środowisku i jego ochronie podlega ograniczeniom. Sytuacje, kiedy organ administracji musi odmówić udzielenia informacji, wymienia art. 16 UOOŚ (obligatoryjne przyczyny odmowy udostępnienia […]
1 marca 2010

Obliczenie podatku i wypełnienie deklaracji

Osobom, które jeszcze nie rozliczyły się z podatku za ubiegły rok przypominamy, że trzeba to zrobić do końca kwietnia! Obliczenie podatku i wypełnienie deklaracji ułatwi Wam […]

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Mamy dla Ciebie newsletter!

Zapisz się  

Tak, chcę dostawać newsletter OTOP (dopóki się nie wypiszę)

FreshMail.pl