26 stycznia 2010

Zgłaszanie bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub szkody w środowisku

Każdy ma prawo zgłosić bezpośrednie zagrożenie szkodą w środowisku lub szkodę w środowisku. Uprawnienia zgłaszającego są szersze lub węższe, w zależności od tego, kto dokonuje zgłoszenia. […]
25 stycznia 2010

Obowiązki sprawcy – działania zapobiegawcze i naprawcze

Podmiot korzystający ze środowiska ma obowiązek podjąć działania zapobiegawcze i naprawcze: z własnej inicjatywy, bez wzywania przez organ administracji, niezwłocznie po stwierdzeniu bezpośredniego zagrożenia szkodą w […]
24 stycznia 2010

Zastępcze wykonanie działań zapobiegawczych lub naprawczych

RDOŚ musi wykonać działania zapobiegawcze lub naprawcze we własnym zakresie, jeżeli: nie można zidentyfikować sprawcy szkody, jeśli nie można wszcząć wobec niego postępowania egzekucyjnego lub egzekucja […]
23 stycznia 2010

Wyłączenie ustawy szkodowej

Nawet jeżeli stwierdzimy szkodę w środowisku i zidentyfikujemy sprawcę, może się okazać, że nie będzie można ani od niego, ani od RDOŚ wyegzekwować działań naprawczych. WYŁĄCZENIA […]
22 stycznia 2010

Odpowiedzialność solidarna

Odpowiedzialność solidarna to rodzaj odpowiedzialności, kiedy wszyscy zobowiązani odpowiadają za to, czy obowiązek zostanie zrealizowany – w ten sposób, że każdy zobowiązany osobiście odpowiada nie za […]
10 listopada 2009

EU approved new International Aquatic Warbler Species Action Plan

The new International Species Action Plan for the Aquatic Warbler  (AW SAP) was placed for downloading on the EU Commission’s website. BirdLife International had been contracted […]
28 października 2009

Aquatic Warbler Colloquium in Sandy gathered experts from the RSPB and AWCT

Colloquium on scientific and strategic aspects of the conservation of Aquatic Warblers took place 15th October 2009 in the RSPB Headquarters, Sandy, UK. Aquatic Warbler Conservation […]
17 września 2009

A new exceptional Aquatic Warbler breeding site has been discovered in Southeast Poland!

The site was discovered by local people from the Lublin Ornithological Society: at first by Robert Wroblewski & Ewa Dzaman, later on visited also by Pawel […]
25 sierpnia 2009

Leucistic Aquatic Warbler was caught in France

Atypically pigmented Aquatic Warbler was caught at Trunvel ringing station, Brittany, west France, on 23th August. This phenomena in called leucism – reduced pigmentation in animals. […]

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl