25 lipca 2010

Bezpośrednie zagrożenie szkodą w środowisku

Bezpośrednie zagrożenie szkodą w środowisku – wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia szkody w środowisku w dającej się przewidzieć przyszłości spowodowane zdarzeniem, działaniem lub zaniechaniem podmiotu korzystającego ze środowiska. […]
25 lipca 2010

Obszary Natura 2000 nad Zatoką Pucką, Władysławowo 17 maja 2011

17 maja 2011 we Władysławowie odbyły się, zorganizowane przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, warsztaty dla nauczycieli gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych poświęcone obszarom Natura 2000 nad Zatoką […]
25 lipca 2010

Interwencje ekologiczne w obronie ostoi Natura 2000. Praktyczny poradnik

Książka “Interwencje ekologiczne w obronie ostoi Natura 2000. Praktyczny poradnik” została przygotowana w ramach projektu Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków “Ekointerwencje. Zwiększanie zaangażowania społeczeństwa w ochronę obszarów […]
25 lipca 2010

Ochrona przyrody przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości. Komentarz

Autorzy: prof. zw. dr hab. Zdzisław Brodecki, dr Tomasz Tadeusz Koncewicz, Paulina Kupczyk, dr Marcin Pchałek. Redaktor naukowy: prof. zw. dr hab. Zdzisław Brodecki. Redaktor prowadząca: […]
25 lipca 2010

Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 (broszura)

Autor: Małgorzata Górska. Konsultacje merytoryczne: dr Jarosław Ktogulec, Adam Juchnik. Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, Marki 2010. Broszura – Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000. została przygotowana w […]
25 lipca 2010

Podstawy prawne Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 (ulotka)

Autor: Małgorzata Górska. Konsultacje merytoryczne: dr Jarosław Ktogulec, Adam Juchnik. Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, Marki 2010. Ulotka. Podstawy prawne Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. została przygotowana […]
25 lipca 2010

Przydatne akty prawne

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Ustawa z dnia 3 października 2008 […]
25 lipca 2010

Przedsięwzięcia wymagające oceny oddziaływania na środowisko

Kryterium kwalifikującym dane przedsięwzięcie do oceny oddziaływania na środowisko (dalej jako OOŚ) jest jego rodzaj. Rodzaj przedsięwzięcia jest określany za pomocą parametrów technicznych, technologicznych, gabarytów, charakteru, […]
25 lipca 2010

Brak rozwiązań alternatywnych

Brak rozwiązań alternatywnych – jeden z warunków (obok koniecznych wymogów nadrzędnego interesu publicznego i kompensacji zapewniającej spójność sieci Natura 2000), który musi zaistnieć, aby dopuszczalne było […]

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Mamy dla Ciebie newsletter!

Zapisz się  

Tak, chcę dostawać newsletter OTOP (dopóki się nie wypiszę)

FreshMail.pl