27 lipca 2010

Luxemburg Signs Aquatic Warbler and Birds of Prey Memoranda of Understanding

On 19 July, the Luxembourg Minister Delegate for Sustainable Development and Infrastructure, Marco Schank signed two CMS Memoranda of Understanding; one concerning conservation measures for the […]
26 lipca 2010

Ocena oddziaływania planu lub programu na obszar Natura 2000

Ocena oddziaływania planu lub programu na obszar Natura 2000 (ocena habitatowa planu lub programu) Dyrektywy Siedliskowa i Ptasia wymagają, aby każdy plan lub program, który może […]
25 lipca 2010

Bezpośrednie zagrożenie szkodą w środowisku

Bezpośrednie zagrożenie szkodą w środowisku – wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia szkody w środowisku w dającej się przewidzieć przyszłości spowodowane zdarzeniem, działaniem lub zaniechaniem podmiotu korzystającego ze środowiska. […]
25 lipca 2010

Obszary Natura 2000 nad Zatoką Pucką, Władysławowo 17 maja 2011

17 maja 2011 we Władysławowie odbyły się, zorganizowane przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, warsztaty dla nauczycieli gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych poświęcone obszarom Natura 2000 nad Zatoką […]
25 lipca 2010

Interwencje ekologiczne w obronie ostoi Natura 2000. Praktyczny poradnik

Książka “Interwencje ekologiczne w obronie ostoi Natura 2000. Praktyczny poradnik” została przygotowana w ramach projektu Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków “Ekointerwencje. Zwiększanie zaangażowania społeczeństwa w ochronę obszarów […]
25 lipca 2010

Ochrona przyrody przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości. Komentarz

Autorzy: prof. zw. dr hab. Zdzisław Brodecki, dr Tomasz Tadeusz Koncewicz, Paulina Kupczyk, dr Marcin Pchałek. Redaktor naukowy: prof. zw. dr hab. Zdzisław Brodecki. Redaktor prowadząca: […]
25 lipca 2010

Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 (broszura)

Autor: Małgorzata Górska. Konsultacje merytoryczne: dr Jarosław Ktogulec, Adam Juchnik. Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, Marki 2010. Broszura – Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000. została przygotowana w […]
25 lipca 2010

Podstawy prawne Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 (ulotka)

Autor: Małgorzata Górska. Konsultacje merytoryczne: dr Jarosław Ktogulec, Adam Juchnik. Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, Marki 2010. Ulotka. Podstawy prawne Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. została przygotowana […]
25 lipca 2010

Przydatne akty prawne

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Ustawa z dnia 3 października 2008 […]

Dołącz do newslettera OTOP

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl