1 marca 2010

Czy od decyzji odmawiającej informacji o środowisku przysługuje odwołanie?

Czy od decyzji odmawiającej informacji o środowisku i jego ochronie przysługuje odwołanie? Jakie środki prawne służą nam wobec innych niekorzystnych rozstrzygnięć? Rozstrzygnięcie lub bezczynność organu Środki […]
1 marca 2010

Obliczenie podatku i wypełnienie deklaracji

Osobom, które jeszcze nie rozliczyły się z podatku za ubiegły rok przypominamy, że trzeba to zrobić do końca kwietnia! Obliczenie podatku i wypełnienie deklaracji ułatwi Wam […]
30 stycznia 2010

Zgłaszanie szkód w środowisku i bezpośredniego zagrożenia szkoda w środowisku

POBIERZ PLIK z całym rozdziałem „Zgłaszanie szkód w środowisku i bezpośredniego zagrożenia szkoda w środowisku” z publikacji Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków „Interwencje ekologiczne w obronie ostoi […]
29 stycznia 2010

Definicja szkody w środowisku

Według Ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. z 2007 r., Nr 75, poz. 493, z […]
28 stycznia 2010

Definicja bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku

Bezpośrednie zagrożenie szkodą w środowisku to wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia szkody w środowisku w dającej się przewidzieć przyszłości.
27 stycznia 2010

Przesłanki odpowiedzialności

4.3.1. Normalny związek przyczynowy Odpowiedzialność za bezpośrednie zagrożenie szkodą w środowisku lub szkodę w środowisku powstaje, jeżeli między działalnością lub zaniechaniem podmiotu korzystającego ze środowiska, a […]
26 stycznia 2010

Zgłaszanie bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub szkody w środowisku

Każdy ma prawo zgłosić bezpośrednie zagrożenie szkodą w środowisku lub szkodę w środowisku. Uprawnienia zgłaszającego są szersze lub węższe, w zależności od tego, kto dokonuje zgłoszenia. […]
25 stycznia 2010

Obowiązki sprawcy – działania zapobiegawcze i naprawcze

Podmiot korzystający ze środowiska ma obowiązek podjąć działania zapobiegawcze i naprawcze: z własnej inicjatywy, bez wzywania przez organ administracji, niezwłocznie po stwierdzeniu bezpośredniego zagrożenia szkodą w […]
24 stycznia 2010

Zastępcze wykonanie działań zapobiegawczych lub naprawczych

RDOŚ musi wykonać działania zapobiegawcze lub naprawcze we własnym zakresie, jeżeli: nie można zidentyfikować sprawcy szkody, jeśli nie można wszcząć wobec niego postępowania egzekucyjnego lub egzekucja […]

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Mamy dla Ciebie newsletter! Zapisz się

Tak, chcę dostawać newsletter OTOP (dopóki się nie wypiszę)

FreshMail.pl